Duizenden winkels sluiten in achterbuurten

Door: Elsevierretail.nl

De komende jaren zullen tussen de vier- en achtduizend winkels in achterstandswijken in Nederland hun deuren sluiten. Een nog verdere verpaupering van deze wijken dreigt daardoor. Die waarschuwing komt van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Een speciaal plan moet de detailhandel in deze wijken redden. De organisatie denkt daarbij onder andere aan vrijstelling voor de ozb-belasting en huur die variabel is naarmate de omzet van de winkel stijgt of daalt. ‘Dat bestaat al in landen om ons heen. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, België en Engeland’, aldus Pieter Walraven van de RND. Winkeliers in de wijken hebben volgens de RND veel last van de bouw van winkelcentra aan de randen van de steden. Daardoor zien zij klanten vertrekken. Omdat intussen hun huur wel wordt opgeschroefd komt hun exploitatie in gevaar. ‘Winkels in die buurten zijn een belangrijk bindmiddel. Ze bepalen de levendigheid in de wijk. En leegstand trekt vaak criminelen aan, met alle gevolgen van dien.’