Nederlandse economie krimpt 3,5% in 2009

Volgens de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) krimpt de Nederlandse economie in 2009 3,5%. Daarbij loopt de werkloosheid snel op, tot circa 9% in 2010. Op de persconferentie die premier Balkenende over de cijfers hield, zei hij vooral het werkloosheidscijfer te betreuren.

Hij sprak verder over een `zware recessie` en `een buitengewoon ernstige situatie.` Het kabinet zal pijnlijke maatregelen niet uit de weg gaan, want het is voor de premier ondenkbaar dat het probleem op latere generaties wordt afgeschoven.

Het CPB maakte ook bekend dat het financieringstekort in 2009 uitkomt op 3%, en in 2010 zelfs op 5,5%. De koopkrachtcijfers zijn het enige lichtpuntje. De koopkracht ligt in 2009 2,25% hoger dan in 2008. Dat komt door het afschaffen van de ww-premie, maar ook doordat de lonen sterker stijgen dan de inflatie.