Beter Bed ziet omzet met 14% dalen

Beter Bed heeft de omzet in Nederland het eerste halfjaar 2009 zien dalen met 14%. Over het tweede kwartaal realiseerde de holding een omzet van 76 miljoen euro, een afname met 4,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de omzet 168 miljoen euro, eveneens een daling van 4,5% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2008.

Beter Bed verhoogt de winstverwachting. De Nederlandse omzet is namelijk niet representatief voor prestaties van de holding over de grens. Beter Bed pluste in Duitsland met 3% en in België met liefst 81%. Kanttekening hierbij is dat de holding in België uitbreidde van drie naar vijf winkels.