Fusie tussen DA en Brocacef Drogisten

De fusie tussen DA en Brocacef Drogisten zal geen merkbare gevolgen hebben voor de klanten. Beide formules blijven bestaan. Bert Bargboer, algemeen directeur van DA, memoreert dat de eerste stap voor de fusie werd gezet in 2007. Hij belde Roger Sorel, directeur van Brocacef Holding, om te praten over de mogelijkheden van samenwerking en de te bereiken synergie.

Bargboer signaleerde dat de positie van de zelfstandige in de drogisterijsector werd verdrukt door het grootwinkelbedrijf. Hans Jenster, algemeen directeur van Brocacef Drogisten, benadrukt dat het belangrijk is dat drug zelfstandig gaat samenwerken. Zowel DA als Brocacef heeft de zelfstandige ondernemer altijd als zijn verantwoordelijkheid beschouwd. De branche is te versnipperd geraakt en dat tast de continuïteit aan. Via krachtenbundeling wordt een vuist gemaakt tegen het grootwinkelbedrijf. Apotheken worden niet direct als bedreiging ervaren.