Marktaandeel Aldi daalt

Discountformule Aldi weet totaal niet te profiteren van de economische recessie. Sterker nog, het marktaandeel van de supermarktketen schommelt al anderhalfjaar lang rond het historische dieptepunt van 8,4 tot 8,5 procent. Dat meldt Elsevier Retail op basis van de meest recente marktaandeelcijfers van Nielsen.

Ondanks de groei van het aantal Aldi-filialen van circa 400 naar bijna 470 is het marktaandeel van de discounter in de afgelopen vijf jaar juist fors teruggelopen. In 2004 had Aldi nog een marktaandeel van 9,7 procent. Na een marktaandeel van 9,5 procent in 2005 en 9,6 procent in 2006 zette de daling in, mede onder invloed van de gunstige economische ontwikkelingen in die jaren. In 2007 bedroeg het marktaandeel nog maar 8,9 procent, in 2008 zelfs maar 8,5 procent.

Aldi weet niet te profiteren van de economische recessie van afgelopen jaar, waar andere formules dat wel doen. Concurrent Lidl bijvoorbeeld heeft zijn marktaandeel sinds medio 2008 fors vergroot; van 4,4 procent naar 5,4 procent. Aldi blijft sinds juni vorig jaar schommelen rond 8,4 en 8,5 procent marktaandeel. De formule heeft de neergaande lijn weten te stoppen, maar niet weten om te buigen. `Aldi heeft nog steeds niet geprofiteerd van de recessie. Het enige dat je kunt stellen is dat het de daling weet te stabiliseren`, aldus Han Eisma, commercieel directeur bij Nielsen.