Groei online verkoop brengt tijdige levering in gevaar

Doordat steeds meer mensen hun kerstcadeaus via internet bestellen, neemt de afhankelijkheid van pakketbezorgingsdiensten toe. Door de pakken sneeuw van de afgelopen dagen dreigen veel cadeaus niet op tijd op de plaats van bestemming te komen.

Met name in Friesland, Midden-Nederland en op de Veluwe leidt dat volgens een zegsvrouw van TNT Pakketservice tot problemen. De pakketservice schakelde 3.000 chauffeurs in om de naar verwachting 460.000 tot 480.000 pakketjes per dag op de juiste plaats te krijgen, 15% tot 20% meer dan vorig jaar. Die stijging houdt volgens de zegsvrouw rechtstreeks verband met de toename van 20% van het aantal onlinebestedingen non-food in de eerste helft van 2009. Offline nam het aantal non-food bestedingen juist met 3,7% af.