Nieuwe trends in consumentengedrag na recessie

Nu de recessie haar dieptepunt achter de rug lijkt te hebben, signaleert The Futures Company een aantal trends in consumentengedrag. Deze trends doen zich wereldwijd voor en volgen uit diverse verschuivingen van `energie` die het afgelopen jaar zijn ontstaan.

1) Van `professional consumers` naar `considered consumers`: consumenten hebben een beter beeld gekregen van wat echt belangrijk is. Ruim 50% van de consumenten in 19 van de 20 landen die werden onderzocht zeiden conservatiever te zijn geworden in hun uitgavenpatroon. 2) Van `seeking experiences` naar `living life to the full`: nieuwe (extreme) ervaringen zoeken verschuift richting genieten van eenvoudige, alledaagse dingen als vrienden bezoeken.

3) Van `quest for success` naar `making the most of me`: streven naar succes maakt plaats voor zelfontwikkeling en het eigen potentieel waarmaken. 4) Van `embracing the authentic` naar `genuine articles`: authenticiteit is een versleten begrip geworden. Het verlangen naar echte en eerlijke producten blijft, maar moet tastbaarder zijn. 5) Van `new community connections` naar `support networks`: een groot aantal sociale contacten wordt vervangen door minder, maar kwalitatief betere contacten. 6) Van `stop-go lives` naar `finding control and balance`: consumenten willen controle over hun eigen leven houden.