Fabrikanten van sportkleding maken speciale kleding voor senioren

Diverse sportkledingfabrikanten hebben speciale kledinglijnen laten vervaardigen voor senioren. De fabrikanten hebben zich daarbij onder meer laten inspireren door een in Groot Brittannië opgestart onderzoeksproject onder het motto `Design for aging well`. Tijdens een internationale conferentie over sportkleding door Agoria, Centexbel en Fedustria werd door Jane McCann van de universiteit van Wales een voordracht hierover gegeven.

Volgens McCann heeft de juiste sportkleding een correcte lichaamshouding tot gevolg. Een juiste lichaamshouding draagt weer bij aan een verbetering van de algehele gezondheidstoestand. De fabrikanten zijn hiervan ook op de hoogte. Het Franse Damart heeft voor de oudere sporters Damart Sport. Voor deze lijn werd onder meer een softwareprogramma ontwikkeld om de wisselwerking tussen menselijke fysiologie en het textiel te onderzoeken.