Boekhandel zoekt naar juiste mediamix

Boekhandels zoeken naar de juiste mediamix om hun producten aan consumenten te verkopen. Het geloof in de boekhandelfolder die huis-aan-huis verspreid wordt blijft bestaan, maar dat neemt niet weg dat naar andere middelen wordt gekeken. Er wordt onder meer gedacht aan e-marketing en de inzet van social media.

Onderzoek van onderzoeksbureau Tripolis voor het Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 toont aan dat maar liefst 76% van de 500 geïnterviewde retailers denkt dat reclame via online mail het niet zal winnen van de traditionele huis-aan-huisfolder. Volgens de retailers heeft een papieren folder meer attentiewaarde in vergelijking met een online mailing. Ook worden met de folder meer doelgroepen bereikt, met name ouderen. Toch kijken boekhandelsketens als Intres, Libris, Bruna en Selexyz naar de inzet van online marketingmiddelen.