Aantal supermarkten zal afnemen

Het aantal supermarkten in Nederland zal in de toekomst afnemen. Dat is de voorspelling van leden van het Distrifood winkelierspanel. Momenteel telt Nederland 4.655 supermarkten. De leden denken dat dit aantal de komende vijf jaar zal afnemen tot ongeveer 4.000 supermarkten. Vooral de kleinere en zwakkere winkels zullen dan afgevallen zijn.

Het aantal van 4.000 is een gemiddelde, aangezien het ene panellid uitgaat van een minder sterke daling tot 4.200 supermarkten en het andere panellid juist aan 3.700 winkels denkt. Volgens een C1000-ondernemer uit Groningen is in ieder geval duidelijk dat er weinig kleine winkels over zullen blijven. Dit is onder meer een gevolg van de schaalvergroting die formules doorvoeren. De formules willen winkels met een vvo van meer dan 900 m2. Kleine winkels passen niet in die plannen.