Overheid belangrijk bij investering locatie winkel

Provincies en gemeenten moeten zich gaan opstellen als procesregisseur bij investeringen in winkellocaties. Dat blijkt uit de handleiding Dynamiek door Beleid van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en mode- en woonbrancheorganisatie CBW-MITEX. Veel winkelgebieden kampen met teruglopende bezoekersaantallen en stagnerende omzetten, terwijl er volgens het rapport prima toekomstkansen liggen in de locatie.

Met het rapport, dat alle gemeenten en provincies deze week ontvangen, willen het HBD en CBW-MITEX de overheden stimuleren een sterkere regierol in te nemen. Het helpt volgens hen een crisis in de winkelmarkt, leegstand en verloedering van centra te voorkomen. Factoren als schaalvergroting, filialisering, veranderde bevolkingssamenstelling en oriëntatie en kopen via internet door de consument, versterken en versnellen de veranderingen die plaatsvinden in de winkelmarkt. “Overheden beschikken over doeltreffende instrumenten die nog veel beter kunnen worden ingezet om zo’n situatie te voorkomen”, aldus de instanties.