Omzet schoenenwinkels daalt licht

De resultaten van de schoenenbranche zijn het eerste kwartaal licht gedaald. Dat blijkt uit de cijfers van januari tot en met maart 2011 van onderzoeksbureau GfK. De daling van de resultaten wordt vooral veroorzaakt door de categorie kinderschoenen. In het eerste kwartaal viel het aantal gekochte paren 6% lager uit, terwijl het gemiddeld bestede bedrag stabiel bleef. In de categorie kinderschoenen namen de bestedingen met 7% af.

In het segment mannenschoenen namen de bestedingen met 4% toe. Die toename is vooral te danken aan de stijging van het gemiddeld besteed bedrag, aangezien het aantal gekochte paren met 2% licht daalde in het afgelopen kwartaal. Bij vrouwenschoenen waren de bestedingen per paar licht dalende terwijl het aantal gekochte paren met 2% toenam.