Winkeldieven krijgen straatverbod

Winkeldieven die gepakt worden kunnen voortaan een straatverbod voor een bepaald winkelgebied opgelegd krijgen. De straf op maat kan onmiddellijk na het vergrijp door de officier van justitie opgelegd worden, zonder tussenkomst van een rechter. De maatregel wordt nog dit jaar ingevoerd.

Een rigoureuzere aanpak van winkeldieven is hard nodig. In 2011 deelden ondernemers in totaal meer dan tienduizend winkelverboden uit, wat tot een schade van ongeveer 350 miljoen euro leidde. Nog eens twaalfhonderd hardleerse dieven kregen een collectief winkelverbod opgelegd. “Maar ze kunnen dan nog steeds voor de winkel gaan staan, want ze mogen gewoon op de openbare weg komen”, vertelt Sander van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. “De nieuwe sanctie heeft veel meer effect op de winkeldief”, meent Van Golberdinge.