Winkelleegstand steeds meer locatiegebonden

Hoewel de koopbereidheid van consumenten nog altijd gering is en naar verwachting hun bestedingen niet of nauwelijks zullen toenemen, zullen sterke winkellocaties in de komende maanden hun gunstige positie binnen de winkelmarkt handhaven.

Dit blijkt uit de nieuwe MarketView Dutch Retail Market van CBRE. Als consumenten al geld uitgeven, doen zij dat in toenemende mate in de grotere winkelsteden. Hierdoor neemt in kleinere winkelsteden de winkelleegstand toe.

Deze polarisatie komt ook tot uitdrukking in de huurprijzen. De tophuren bleven in het afgelopen kwartaal stabiel, maar voor de Top 10 van Nederlandse winkelsteden is een bescheiden huurgroei op A1-winkellocaties in de loop van 2012 niet ondenkbaar. Op B- en C-locaties zullen de huurprijzen echter verder dalen.