Nederland in Europese top drie online boodschappers

Hoewel slechts één op de twaalf Nederlanders afgelopen jaar de dagelijkse boodschappen online kocht, behoort ons land tot de Europese top drie van online kopers. Alleen consumenten in Groot-Brittannië (negentien procent) en Duitsland (tien procent) kopen vaker levensmiddelen via internet.

In Denemarken ligt het percentage shoppers die online levensmiddelen aanschaft eveneens op acht procent. Consumenten uit andere Europese landen kopen hun boodschappen beduidend minder vaak online. Het gemiddelde van de lidstaten van de Europese Unie kwam uit op zes procent. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat.