Grote veranderingen voor retail op komst

De retailsector staan de komende jaren grote veranderingen te wachten als gevolg van technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Internet, afnemende bestedingen en een lagere bevolkingsgroei veroorzaken grote verschuivingen in de retailstructuur. Buurtcentra, kleine kernen en de aanloopstraten verliezen hun aantrekkelijkheid voor de klant. Dit blijkt uit de Retailvisie 2012 van de Neprom.

Kleinere steden moeten op zoek naar onderscheidende concepten om in de concurrentieslag overeind te blijven. Op de A-locaties zien we verdere schaalvergroting, gericht op beleving. Kort samengevat: meer meters op minder locaties, waarbij de klant de sturende kracht is.