Supermarktomzet gestegen

De supermarktomzet is in 2012 met 1,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de GfK Supermarktkengetallen van december 2012. Vorig jaar kwam de opbrengst uit op 32,6 miljard euro, in 2011 was dat 32,2 miljard euro. Het is de laagste omzetgroei sinds 2005.

De omzet kwam hoger uit, doordat consumenten 2,3 procent vaker een supermarkt bezochten dan een jaar eerder. Wel werd per bezoek 1,2 procent minder uitgegeven. In 2011 besteedde een klant bij een supermarkt nog gemiddeld 22,14 euro, in 2012 was dit 21,88 euro.

De daling van het besteedbaar bedrag per bezoek lijkt wel te stabiliseren. In het vierde kwartaal van 2012 lag de omzet per kassabon slechts 0,3 procent lager dan een jaar eerder, terwijl de waarde van de kassabon zelfs 2,1 procent hoger was. In 2011 besteedde een klant 23,89 euro in december, in dezelfde maand in 2012 24,40 euro. De omzet per kassabon lag in alle weken van december 2012 hoger dan in het voorgaand jaar.