‘Kosten dragen steeds moeilijker voor non-food retail’

Non-food retailers hebben steeds meer moeite om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Daarnaast neemt het aantal faillissementen in de retail toe. Dat concludeert Alfa Accountants en Adviseurs in de jaarlijkse branche-analyse, gebaseerd op haar retailklanten.

Door de continue omzetdalingen wordt het steeds moeilijker voor bedrijven om de kosten te dragen, meent de adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. Vooral de relatief omvangrijke personeels- en huisvestingskosten brengen ondernemers in de problemen.

De omzet van non-food retailers blijkt in het derde kwartaal van 2012 met 5,5 procent achtergebleven in vergelijking met dezelfde periode in 2011, becijfert Alfa Accountants en Adviseur. Hierdoor is 41 procent van de retailers in de rode cijfers terechtgekomen, zestig procent heeft een lagere cashflow dan het voorgaande jaar en veertig procent van de retailers heeft het eigen vermogen zien dalen.