‘Verdubbeling winkelleegstand in 2020’

De leegstand in de Nederlandse winkelgebieden loopt in 2020 op naar veertien procent. Dat voorspelt ABN Amro in de nieuwe ‘Winkelkaart van Nederland’, die vandaag wordt gepresenteerd. Ten opzichte van de huidige leegstand, die bij winkelgebieden uiteenloopt van vijf tot acht procent, is dat een forse stijging.

Analisten van de bank wijzen naar de verslechterde economische omstandigheden als voornaamste oorzaak van de groei. Ook de sterke concurrentie van het internet en de vergrijzing worden als aanleiding gezien. De trend van de groeiende leegstand is volgens ABN ‘onomkeerbaar’. Hoofd retail estate advisory Erik Steinmaier bij ABN Amro, denkt zelfs dat de voorspelde stijging aan de voorzichtige kant is. “Het stijgt inderdaad behoorlijk richting 2020. Toch zijn er ook zeker het afgelopen jaar veel geluiden geweest die eigenlijk een nog veel sterkere stijging verwachten.”

ANB voorziet dat alle typen winkelgebieden met meer leegstaande winkels te maken krijgen. De drukke binnensteden zijn hierop geen uitzondering. Toch treft de kaalslag vooral de kleinere, incomplete winkelgebieden. Dat komt volgens het rapport doordat consumenten bereid zijn steeds verder te reizen voor een dagje shoppen. Ze kiezen dan voor plaatsen met het meest gevarieerde aanbod. Ook voor dagelijkse boodschappen willen consumenten grotere afstanden overbruggen.

Met name bij meubelboulevards kleiner dan 20.000 vierkante meter zal de leegstand snel toenemen, blijkt uit de analyse. Ook de modebranche zal nog een gevoelige klap krijgen de komende jaren. De totale vloeroppervlakte met mode bedraagt momenteel 3,2 miljoen vierkante meter. “Sinds 2004 is dat een stijging van 21 procent. ABN Amro acht een krimp van vijftien procent noodzakelijk om de modebranche weer op een gezond niveau te krijgen.”

Ondanks de sombere berichtgeving is er volgens ABN geen sprake van het einde van de fysieke winkels. Retailers moeten dan wel meer toegevoegde waarde leveren en meer experimenteren ‘met formules waarin beleving centraal staat’. De bank constateert dat winkels al steeds meer succesvol inzetten op cross-channel.

Onderzoeksbureau Locatus constateerde eerder deze week dat door verschuivingen in het winkelbestand de winkelleegstand in 2012 per saldo nauwelijks is gestegen. Hoewel er vorig jaar ruim vijfduizend panden leeg kwamen te staan en ruim duizend nieuwe panden leeg werden opgeleverd, zorgden nieuwe (tijdelijke) initiatieven ervoor dat de winkelleegstand per saldo slechts toenam met 241 panden.