‘Retailmarkt krimpt verder op korte termijn’

De retailmarkt zal in 2013 met twee procent in volume dalen. Dat voorspelt ABN AMRO in de Retail sectorupdate. Volgens het Economisch Bureau van de bank zijn de vooruitzichten op de lange termijn wel gunstig. Retailers kunnen profiteren van de sterke basispositie die Nederland de afgelopen twintig jaar heeft verworven. Daarnaast genieten Nederlanders een goede infrastructuur en staat ons land goed in de markt door het gunstige ondernemingsklimaat. “Dit resulteert echter niet vanzelfsprekend in economische ontwikkeling”, concludeert de bank. “Retailers en de rest van het bedrijfsleven moeten blijvend innoveren om de concurrentiekracht te vergroten. Hiervoor is een hoog opgeleide beroepsbevolking nodig. Het arbeidsaanbod, met name van hoogwaardig technisch personeel, schiet nog tekort om in de toekomst nieuwe mogelijkheden maximaal te benutten.”

ABN AMRO waarschuwt daarnaast dat de arbeidsmarkt een groot knelpunt is voor ondernemend Nederland. “Ondernemers moeten hierdoor nog alerter en flexibeler zijn. Het is aan de overheid om een goed ondernemersklimaat te scheppen.” Volgens ABN AMRO moet de overheid niet alleen het ontslagrecht vereenvoudigen, maar ook de procedures om een bedrijf te starten en de regeldruk verder verlagen.