‘Woonbranche moet zich aanpassen aan nieuwe realiteit’

De woonbranche heeft hulp nodig van overheden en vastgoedexploitanten om in de toekomst gezonder te kunnen opereren. Dat meldt ING. Volgens de bank heeft de sector moeilijkheden zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, waarin de omzet blijft krimpen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzet in de branche in 2012 met 7,8 procent is gedaald. Naar verwachting blijft deze de komende jaren verder krimpen door een combinatie van lage huizenverkopen, nieuwe hypotheekregels, concurrentie van aangrenzende branches zoals doe-het-zelf zaken en tuincentra. Ook spelen de dalende koopkracht en een gering consumentenvertrouwen mee.

Voor een structurele omschakeling naar een gezondere sector met een lager winkelvloeroppervlak en kleinere winkels is een andere inrichting van het winkellandschap noodzakelijk. “Winkeliers kunnen meer onderscheidend vermogen creëren door zich met kleinere winkels te specialiseren in een specifieke stijl. Hierdoor kan ook gerichter worden samengewerkt met minder leveranciers, wat tevens helpt bij het terugdringen van voorraden”, aldus Dirk Mulder, sectormanager Retail bij ING.

Om tot een meer vraaggericht winkellandschap te komen zullen knelpunten echter moeten worden opgelost. Allereerst is een betere coördinatie wenselijk tussen lokale en regionale overheden, brancheorganisaties, vastgoedbeheerders en winkeliers (online en offline). Daarnaast wordt van alle partijen een andere manier van denken gevraagd waarbij creativiteit, innovatie en out-of the box denken voorop staan.