‘Samenwerking tussen retailers onvoldoende’

Samenwerking is een wenkend perspectief voor retailers. Dat stelt de Rabobank op basis van een eigen enquête, waarover RetailTrends publiceert in zijn honderdste nummer. Retailers hebben volgens de bank echter nog veel te winnen op het gebied van samenwerking.

De Rabobank constateert dat winkeliers nog te veel denken vanuit tegenstellingen, terwijl samenwerken volgens de bank juist een aantrekkelijke optie is als groeidrijver. Vooral omdat merkeigenaren, uitgevers en mediabedrijven in de toekomst waarschijnlijk meer samenwerking gaan zoeken met retailers om hun positie te verkrijgen. “Nu de economie wegvalt als groeimotor vanwege de slechte macro economische vooruitzichten, is het de uitdaging voor retailers om in alle drie dimensies van samenwerking actief te zijn”, stelt de bank. Uit haar onderzoek blijkt echter dat retailers zichzelf voor zowel horizontale, verticale als platform samenwerking een onvoldoende geven.

Onder de eerste twee genoemde en tevens oudste vormen van samenwerking vallen bijvoorbeeld inkoopcombinaties en een betere afstemming binnen de supply chain. De derde dimensie, platform samenwerking, heeft volgens Rabobank het meeste potentieel. Respondenten van de enquête geven aan dat zij dit in 2015 het meest verbeterd willen hebben (plus 51 procent). In deze nieuwste vorm ontwikkelt iemand een platform waarop anderen zich aan kunnen sluiten. Online specialisten als Amazon, bol.com en Wehkamp doen dit al. Zij stellen hun platform ‘online’ ter beschikking aan andere retailers.