Einde groei detailhandelsverkopen in EU

Afgelopen woensdag publiceerde statistiekbureau Eurostat zijn cijfers. Hieruit blijkt dat de detailhandelsverkopen in de Europese Unie voor het eerst sinds september vorig jaar zijn terug gelopen. In maart werd er 0,8 procent minder verkocht ten opzichte van februari. Deze daling wordt veroorzaakt door zowel de food- als de non-foodbranche. In de EU liepen de foodverkopen met 0,3 procent terug en in de eurozone met 0,6 procent. Als er wordt gekeken naar de non-foodsector dan zien we dat deze met 0,5 procent is gedaald in de EU en in de eurozone met 0,8 procent.

image

In Portugal daalde de verkopen met 3,5 procent, wat de grootste genoteerde daling is binnen de EU. Ook in Slovenië en Duitsland is een sterke daling van de aankopen te zien met respectievelijk -2,8 procent en -2,3 procent.

De positieve uitschieters zijn Polen (1,5 procent), Slowakije (1,1 procent) en Denemarken (0,9 procent). De cijfers van Nederland zijn vertrouwelijk en worden volgende week door het CBS bekend gemaakt.

Als er wordt gekeken naar de cijfers van maart 2014, nam het volume voor retailers binnen de EU met 2,5 procent toe en die in de eurozone met 1,6 procent.

Bron:http://www.retailnews.nl